ආරම්භ කිරීම

මෙම පිටුව React ප්‍රලේඛනයේ සහ ආශ්‍රිත ලේඛනවල සාරාංශයකි.

React යනු පරිශීලක අතුරුමුහුණත් නිර්මාණය කිරීම සඳහා වන JavaScript වලින් රචනා කරන ලද පුස්තකාලයකි. අපේ මුල් පිටුවෙන් හෝ නිබන්ධනයෙන් React යනු සම්පුර්ණයෙන්ම කවරක්දැයි ඉගෙන ගන්න.


React අත්හදා බලන්න

React මුල සිටම සැලසුම් කර ඇත්තේ ක්‍රමික භාවිතය සඳහා වන අතර ඔබට හැකිතරම් කුඩා හෝ හැකිතරම් විශාල ආකාරයකින්, ඔබේ අවශ්‍යතාව පරිදි එය භාවිත කළ හැකිය. ඔබට React පිළිබඳ හුදෙක් අදහසක් ගැනීමට, සරල HTML පිටුවකට ක්‍රියාකාරීත්වයක් එක් කිරීමට හෝ සංකීර්ණ React වලින් බලගැන්වුණු යෙදුමක් ඇරඹීමට යන මේවායින් කවරක් හෝ සඳහා මෙම කොටසේ ඇති සබැඳීන් උපකාරී වනු ඇත.

මාර්ගගතව අත්හදා බැලීම

ඔබ React අත්හදා බැලීමට කැමති නම්, ඔබට මාර්ගගත ක්‍රමලේඛ වේදිකාවක් ඒ සඳහා භාවිත කළ හැකිය. CodePen, CodeSandbox, Glitch, හෝ Stackblitz. හි Hello World අච්චුව අත්හදා බලන්න

ඔබේම පෙළ සංස්කාරකයක අත්හදා බැලීමට කැමති නම්, ඔබට මෙම HTML ලේඛනය බාගත කර, සංස්කරණය කර ඔබේ අන්තර්ජාල ගවේෂකයේ විවෘත කර බැලීමටද හැකිය. මෙහිදී සිදු වන්නේ මන්දගාමී ධාවන කාල කේත පරිණාමනයකි, එමනිසා අප විසින් මෙය නිර්දේශ කරනු ලබන්නේ සරල ආදර්ශන සඳහා පමණි.

වෙබ් අඩවියකට React එකතු කිරීම

ඔබට HTML පිටුවකට මිනිත්තුවකින් React එක් කළ හැකිය. ඉන් පසුව ඔබට වෙබ් යෙදුම තුළ එහි භාවිතය ක්‍රමිකව ව්‍යාප්ත කිරීමට හෝ සීමිත ගතික සංරචක කිහිපයකට පමණක් සීමා කළ හැකිය.

නව React යෙදුමක් නිර්මාණය කිරීම

React ව්‍යාපෘතියක් ඇරඹීමේදී,